Tři měsíce? Protilátky proti Covid-19 vydrží v krvi mnohem déle, říká garant kolektivní studie protilátek v populaci profesor Vojtěch Thon

Protilátky Covid-19Datum publikace: 2.5.2021

Hodnota protilátek proti onemocnění Covid-19 v české populaci stále stoupá. Jak procentuálním podílem, tak i u jednotlivých lidí. Vyplývá to z průběžných výsledků rozsáhlé sérologické studie, které se účastní i síť laboratoří AeskuLab ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR a s Asociací soukromých laboratoří QualityLab . Jejím odborným garantem je prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D., z Masarykovy univerzity v Brně.

„Předmětem studie je zjišťování hladiny protilátek IgG odběrem vzorku krve. Účastník se dozví, zda prodělal infekci Covid-19 v minulosti, a pokud ano, má-li v krvi ochranné protilátky a v jakém množství, a jak se v čase vyvíjí množství protilátek v krvi. Do výzkumu se zapojilo již téměř dvacet devět tisíc lidí, z čehož jsme v AeskuLabu zpracovali více než 43%,“
 říká Bc. Kamil Doležel, generální ředitel společnosti AeskuLab.

Obecně platí, že pokud test detekuje v krvi 0-14 U/ml, nejsou prokázány, rozmezí 15-50 udává nižší hladinu a 51-400 U/ml vyšší koncentraci. „Pokud protilátky nejsou prokázány, nebo jsou v nižším rozmezí, je dobré podstoupit očkování. Při vyšší hladině protilátek je možno vakcinaci odložit,“ vysvětluje profesor Thon s tím, že prodělání lehčí formy Covid-19 nemusí automaticky znamenat vznik protilátek.

Protilátky vznikají za dva až tři týdny po prodělání Covid-19 nebo po očkování, nejvyšší koncentrace dosahují kolem šestého až osmého týdne. Ale jak dlouho vydrží?

„Nyní víme, že protilátky vydrží mnohem déle, než leckde uváděné tři měsíce. Takový předpoklad není vůbec správný. Dle našich poznatků a podle posledních studií přetrvávají po dobu šestí až devíti měsíců, jejich hladina klesá individuálně a především postupně,“ dodává přední český imunolog. Paměťové buňky imunitního systému, na rozdíl od protilátek, by měly v organismu setrvávat i roky. Jejich úkolem je vyvolání silnější a pohotovější imunitní odpovědi než při primární infekci.

AeskuLab od 1. 5. snižuje cenu testu na odběr protilátek na 420 Kč, pro účastníky studie je cena 600 Kč.

Studie bude trvat rok a půl, jejím primárním cílem je zjistit, kolik osob v daném čase onemocnění již prodělalo. Část zájemců se může nechat na přítomnost protilátek na onemocnění SARS-CoV-2 otestovat zdarma,  Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra svým pojištěncům uhradí většinu nákladů. Zájemcům budou odebrány tři vzorky krve, vždy s odstupem šesti měsíců a ve stejné laboratoři QualityLab.

„Protilátky, které jsou namířené proti SARS-Cov-2 viru, v české populaci stoupají, což se týká i a  paměťové odpovědi. A stoupají jak v procentuálním podílu, tak i v kvantitě u jednotlivého člověka. V současné době, kdy už máme k dispozici vakcíny, je velmi významné vyšetřit protilátky právě před vakcinací,“ popisuje prof. Thon.

Na odběr protilátek se můžete dostavit na většinu odběrových míst AeskuLab. Více informací na www.aeskulab.cz