Odbornosti

Biochemie a hematologie

Laboratoře zajišťují základní i specializovaná vyšetření především humánního ale i veterinárního původu.

Biochemie a hematologie

Mikrobiologie

Laboratoře zajišťují základní i specializovaná vyšetření především humánního ale i veterinárního původu.

Mikrobiologie

Imunologie

Laboratoře zajišťují základní i specializovaná vyšetření především humánního ale i veterinárního původu.

Imunologie

Patologie

Laboratoře zajišťují vyšetření v oblastech histologie, imunohistochemie, cytologie, histochemie a veterinární patologie.

Patologie

Genetika

Laboratoře zajišťují široké spektrum genetických vyšetření.

Genetika