Vyšetření TREC KREC

O VYŠETŘENÍ TREC A KREC

Závažné vrozené poruchy imunity se ve středoevropské populaci vyskytují se srovnatelnou nebo vyšší četností,
než běžně vyšetřované vrozené metabolické vady.

Bez screeningového vyšetření se však vrozená porucha imunity u dítěte, které je v prvních měsících života chráněno také protilátkami od matky, nemusí hned projevit.

Více informací najdete na přiloženém videu: zde