Elektronická komunikace

IS Galen
Smart MEDIX
Medical net


Součástí moderní komunikace mezi lékařem a laboratoří je automatizovaný přenos dat. Klientům nabízíme elektronický přenos výsledků laboratorních vyšetření, a to zabezpečeným protokolem, s možností přepisu výsledků do ambulantního systému. Laboratorní výsledky jsou importovány do programů a párovány do karet pacientů buď zcela automaticky, nebo během několika jednoduchých kroků přímo v programu. Náhled výsledků se automaticky zobrazí v historii návštěv pacienta, případně včetně grafické interpretace (záleží na konkrétních možnostech daného ambulantního systému). Elektronické doručení a zobrazení výsledků lze realizovat i v ordinacích, které nejsou žádným ambulantním informačním systémem vybaveny. Na vyžádání lze zajistit zabezpečené prohlížení výsledků lékařem prostřednictvím webové aplikace. 

Laboratoře Unilabs podporují většinu externích systémů elektronických žádanek, zejména MedicalNet (PCD, Amicus, Medicus), SmartMedix, FONS Galen. 

Elektronickou komuikaci (oběma směry) mohou naši specialisté nastavit i pomocí vzdálené správy (bez nutnosti osobní návštěvy). Tito kolegové mají široké zkušenosti s různými typy aplikací a režimy komunikace a realizují individuální uživatelské instalace, nastavení a zaškolení. Zároveň jsou připraveni spolupracovat na individuálním řešení v případě rozsáhlejších zdravotnických zařízení (velké kliniky, nemocnice, detašová pracoviště apod.).
Soubory ke stažení:
MetGRP - řazení výsledků vyšetření v ambulantním systému
LCLPPOL.XML - szenam načítaných metod
LCLPSKAL.XML - referenční meze pro načtené výsledky
 

KLIENTSKÁ TECHNICKÁ PODPORA

je vám k dispozici každý pracovní den od 8:00 do 16:00 na telefonním čísle: +420 255 775 216 nebo na emailu: elab@unilabs.com