Poskytované služby

Laboratoře Unilabs a Unilabs Pathology jsou plně k dispozici svým klientům  - lékařům ze soukromých, veřejných i státních zdravotních institucí a zařízení, ale i pacientům z řad samoplátců.

V Unilabs se můžeme pochlubit nejen širokým spektrem laboratorních vyšetření a podle požadavků i urgentní servis pro rychlou diagnostiku široké škály onemocnění. V neposlední řadě, jako lídr ve svém oboru se společnost pyšní i zaváděním nových vyšetřovacích metod.

Základní biochemická a hematologická vyšetření realizujeme v nejbližší regionální laboratoři, specializovaná vyšetření jsou pak od lékařů převážena a prováděna v jedné ze tří centrálních laboratoří – v Praze, Ostravě a Mostišti (nemocniční laboratoř – Nemocnice sv. Zdislavy).

Strategickým záměrem firmy není jen budování a zkvalitňování sítě vlastních laboratoří, ale rovněž pomoc zdravotnickým zařízením, která provozují svoje laboratoře v drtivé většině případů značně neefektivně. Naše metody přinášejí ve všech případech prokazatelné úspory. Výhodou je i možnost individuálně vyjít vstříc spolupracujícím lékařům v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.

Biochemie
Biochemická vyšetření jsou prováděna na plně automatizovaných linkách. Vybavení laboratoří je zajištěno dodavateli nejkvalitnějších přístrojů a zařízení v jednotlivých oborech.

Imunologie
Unilabs provádí standardní imunologická vyšetření a také specializovaná vyšetření či vyšetření pro alergology. Mezi ně patří např. Alergen specifické IgE protilátky, komponentová diagnostika, multiplexové testy (ISAC, ALEX), eosinofilní kationický protein, IgG, aktivace bazofilů či histaminové intolerance. 

Patologie
Patologická vyšetření mají v Unilabs (kdysi AeskuLab) dlouhou tradici a laboratoř se tak staví do popředí zpracovatelů vzorků histologie a cytologie. Ty doplňují metody, jako je imunohistochemie, enzymatická histochemie, eletronová mikroskopie a genetika. 
 

mikrobiolog.jpg

OBCHODNÍ TÝM

Tým medicínských reprezentantů a specialistů Klientského centra zajišťuje komunikaci s lékařem a sestrou a zajistí optimální nastavení spolupráce s laboratoří. V průběhu spolupráce pak sbírá a řeší podněty týkající se nabídky služeb a jejího možného rozšíření, včetně zpětné vazby o spokojenosti s celkovým servisem.

Medicínští reprezentanti navštěvují lékaře přímo v jeho ordinaci nebo jej telefonicky kontaktuje Klientské centrum. Odborné záležitosti řeší s klientem příslušní vedoucí laboratoří.

 
S ČÍM VÁM MŮŽEME POMOCI, CO PRO VÁS ZAJISTÍME?

Lékařům a zdravotnickým zařízením nabízíme celou škálu profesionálních a spolehlivých diagnostických služeb, které náš tým doplňuje o:

  • přípravu smluvní dokumentace, uzavření smlouvy a jejich průběžnou aktualizaci

  • ​nastavení optimální doby svozu vzorků

  • podporu vzdělávání - odborné semináře, školení v terénu

  • dodávku informačních materiálů pro ordinace a pacienty

  • audity plnění legislativních požadavků ordinace (např. KHS, SÚKL, GDPR), odpadové hospodářství a další doplňkové služby

  • elektronickou komunikaci s laboratoří - výsledky a žádanky

  • nabídku preventivních programů, balíčků vyšetření, odborné kazuistiky k laboratorním výkonům

  • odběrový materiál

  • podporu růstu vaší praxe - marketingové spolupráce