Firemní kultura

KDO JSME?

Jsme významným, stabilním a uznávaným partnerem zdravotnických profesionálů, rychle rostoucí společností a atraktivním zaměstnavatelem.

Laboratoře Unilabs jsou v současnosti s 24 laboratořemi, 85 odběrovými místy a více než 1350 zaměstnanci největším poskytovatelem laboratorních služeb v České republice. Společnosti Unilabs Diagnostics k.s., Unilabs Pathology k.s. a Unilabs Holding Czech Republic a.s. patří do skupiny Unilabs, která působí ve čtrnácti zemích světa a již v roce 2021 převzal A.P. Moller Holding.

Skupina Unilabs poskytujte široké spektrum laboratorních vyšetření klientům z řad ambulantních lékařů, nemocničních zdravotnických zařízení i samoplátců, ročně generuje více než 24 milionů vyšetření. Nabízí péči jak v rutinních, tak i specializovaných vyšetřeních prakticky ve všech oblastech moderní diagnostiky, včetně vyšetření bioptických a cytologických. Společnost spolupracuje také s veterinárními ordinacemi.  

CO DĚLÁME?

Pomáháme lékařům lépe a rychleji uzdravovat, pacientům chránit jejich zdravější budoucnost.
Pomáháme pacientům ve všech etapách jejich života. 

AESKULAB_UNILABS_CARE-BIG-(39-of-45).jpg


Naše hodnoty, strategie a vize jsou založeny na čtyřech základních faktorech úspěchu:

  • DÍVÁME SE OČIMA KLIENTA
  • VYDÁVÁME ZE SEBE TO NEJLEPŠÍ
  • ZKOUŠÍME NOVÉ CESTY
  • MĚNÍME VĚCI K LEPŠÍMU

Unilabs je výjimečný tím, že má zažitou firemní kulturu a jasně definované hodnoty, se kterými souzníme. Právě tyto hodnoty a lidé v laboratořích Unilabs, kteří v duchu těchto hodnot jednají, vytvořili z Unilabs (kdysi AeskuLab) to, čím je dnes - velkou dynamickou společností s lidským rozměrem.

Firemní kultura se u nás nazývá CARE BIG a veškerým interním děním se prolíná jako červená nit myšlenka lidskosti, zaujetí a zapojení - na úrovni jednotlivce, týmů i obsahu toho, co děláme.