Dokumenty ke stažení

JAK ZÍSKAT VÝSLEDEK VAŠEHO VYŠETŘENÍ před odběrem?

● Laboratorní výsledek můžeme zaslat na Váš e-mail na základě vyplněných a podepsaných formulářů:

Souhlas se zpracováním osobních údajů - žádost o zaslání výsledků e-mailem za účelem obeznámení pacienta o zdravotním stavu

● Uvedený formulář si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.unilabs.cz
(Veřejnost; Dokumenty ke stažení) nebo si ho můžete vyžádat na našem odběrovém místě přímo u personálu.

● Formulář můžete přinést k odběru již vyplněný a podepsaný nebo ho můžete vyplnit a podepsat přímo na odběrovém místě.

● Zdravotnický personál před odběrem provede kontrolu Vaší totožnosti a záznam o ověření totožnosti stvrdí svým podpisem do výše uvedeného formuláře.

● Váš laboratorní výsledek Vám bude následně odeslán na e-mail, který jste uvedli do formuláře.
 

JAK ZÍSKAT VÝSLEDEK VAŠEHO VYŠETŘENÍ, přestože jste nepodepsali formulář při odběru?

1. Zaslání na Vaši emailovou adresu

Uvedený formulář si vytiskněte, vyplňte a nechte ověřit svůj podpis na pobočce CZECH POINT či využijte službu notáře. Nutnost úředně ověřeného podpisu na tomto formuláři je dána zákonným požadavkem na ochranu osobních údajů.

2. Osobní vyzvednutí na vybraném odběrovém místě

Při vyzvednutí výsledku vyšetření budete potřebovat občanský průkaz a před návštěvou odběrového místa kontaktujte nejprve Klientské centrum na telefonním čísle 800 737 383 nebo emailem na adrese klienti@unilabs.com.

3. Zaslání přes datovou schránku

Pokud jste majitelem datové schránky, můžete výše uvedený vyplněný a podepsaný formulář odeslat
do naší datové schránky
Unilabs Diagnostics k.s.: mvtck36
Unilabs Pathology k.s.: uefrsvn

Výsledek následně obdržíte na email, který bude uveden ve vyplněném formuláři.