Genetika

Naše laboratoře nabízí široké portfolio vyšetření, která nacházejí svá uplatnění v mnoha různých oblastech současné medicíny. Nabízíme tak nejmodernější genetické testy uplatňující se v gynekologii, hematologii, hepatologii, kardiologii, revmatologii, gastroenterologii, reprodukční medicíně, alergologii a imunologii, neurologii, onkologii a mnoha dalších oborech. Nabízíme genetické vyšetření nejčastějších mutací a polymorfismů (např. trombotické faktory, laktózová intolerance, fruktózová intolerance, hemochromatóza, cystická fibróza, spinální muskulární atrofie, vyšetření mikrodelecí na chromozomu Y) a predispozicí (např. celiakie, Bechtěrevova nemoc – ankylozující spondylitida, narkolepsie, ateroskleróza). Nabízíme však i vysoce specializované genetické vyšetření (dědičné riziko vzniku karcinomu prsu a vaječníků, vyšetření rizika rozvoje karcinomu děložního čípku, prelinguální hluchota, Crohnova choroba, Wilsonova nemoc a další).

Odpovídající Laboratoře:

Laboratoř forenzní a lékařské genetiky, Unilabs Diagnostics k.s. Brno