V rámci listopadové kampaně MOVEMBER jsme otestovali i 62 příslušníků a občanských zaměstnanců Vězeňské služby ČR Vazební věznice Ostrava

PrevenceDatum publikace: 17.11.2021
Na podporu interní kampaně pro zaměstnance „Den pro chlapy – ukaž, že jsi chlap, nech si změřit PSA“, zprostředkovalo vedení Vazební věznice Ostrava ve spolupráci s naší laboratoří pro mužskou část sboru možnost nechat si vyšetřit hladinu prostatického specifického antigenu v krvi. Do této listopadové akce se zapojili příslušníci vězeňské i justiční stráže, příslušníci oddělení výkonu vazby a trestu, oddělení prevence a stížností i muži z řad občanských zaměstnanců správního oddělení, oddělení logistiky i vedení vazební věznice.