Kamil Doležel se ujímá řízení nově vzniklé organizace v rámci laboratoří Unilabs -  uskupení CENTRAL & EASTERN EUROPE

AktuálněDatum publikace: 30.9.2023

Naše dvě země mají společnou historii, v řadě oblastí jsou si podobné, a právě z těchto podobností můžeme v budoucnu těžit a společně být silnější. Již před spojením do jednoho společného clusteru jsme spolupracovali v některých oblastech, nově budeme pod vedením Kamila budovat jeden manažerský československý tým, který bude spolupracovat a neustále zdokonalovat náš nový model organizace a zároveň propojovat týmy v obou zemích a nacházet tak příležitosti pro synergie.

Kamil Doležel k tomuto říká: "Já osobně se budu těšit na vzájemnou spolupráci. Myslím si, že si máme vzájemně co vyměňovat, mezi sebou sdílet a inspirovat se jeden od druhého. V rámci skupiny UNILABS patříme mezi velmi schopné a produktivní země. Dle vizí našeho CEO Marka Engela je v horizontu několika málo let cílem obrat naší společnosti znásobit. Abychom tohoto mohli docílit a přispět tak v rámci našeho nového clusteru, bude zapotřebí vytěžit maximum z našich iniciativ, propojit je tam, kde to dává smysl a přicházet s novými nápady a myšlenkami, které nám umožní další růst nikoli jako dvě samostatné země, ale jako jeden tým v rámci České a Slovenské Republiky. Jsem rád, že mohu společně s Vámi tuto příležitost uchopit a pokusit se ji společně s Vámi i realizovat."

"Vznik clustrov je logickým krokom k zefektívneneniu fungovania globalnej spoločnosti Unilabs, ktorá má veľké ambície rásť. Spoločný team nadviaže na všetky už existujúce CZ&SK synergické projekty, inciatívy a posilní naše spoločné kompaktné fungovanie v teamoch nové organizácie. Cieľom tohto procesu je "jeden Unilabs" s unifikovanými procesmi v laboratóriách a s tou najinovatívnejšou ponukou pre našich zákazníkov. Zmysel našej každodennej práce a záväzok k našim klientom sa však nemení - je to i naďalej poskytovanie vysokej kvality diagnostiky v čo najoptimálnejšom čase. Naďalej budeme posilňovať našu leadrovskú pozíciu na trhu - modernizovať diagnostické technológie a aktualizovať našu ponuku v súlade s najnovšími diagnostickými metódami a postupmi. Ja osobne sa na túto spoločnú cestu v česko-slovenskom tandeme teším." dodává k tomuto Stanislav Čársky.

 FOTO_VojtechVlk-com__20231002_0491.JPG