Aktualizace laboratorního informačního systému

AktuálněDatum publikace: 7.1.2024
Dovolujeme si vás informovat, že v laboratořích Unilabs Hadovka na pracovištích klinické biochemie, hematologie a imunologie dochází v pondělí 15. ledna 2024 k významné aktualizaci laboratorního informačního systému. Na tuto úpravu jsme se v posledních měsících pečlivě připravovali a věříme, že všechny změny povedou ke zlepšení vašeho uživatelského komfortu.


Představení změn

  • Změna vzhledu výsledkového protokolu - obsah je rozšířen o dodatečné informace, které vyžaduje norma 15189, dále vzhledem k rostoucímu objemu elektronické komunikace ustupujeme od vydávání kumulativních nálezů (historické výsledky vyšetření k aktuálnímu měření).
  • Referenčních meze a jednotky – Byla provedena revize referenčních rozmezí tak, aby byla v souladu s aktuálními doporučeními odborných společností, odbornou literaturou a příbalovými letáky jednotlivých diagnostických souprav. Aktualizované referenční meze a jednotky naleznete na www.unilabs.cz v sekci odborníci pod danou odborností v příloze Laboratorní příručky. Změny v referenčních mezí jsou zažluceny.
  • Kritické hodnoty - nové kritické hodnoty naleznete na www.unilabs.cz v sekci odborníci pod danou odborností změny v laboratorní příručce. Změny jsou zažluceny.
  • Změna kódů DASTA u jednotlivých vyšetření v elektronické komunikaci:
  • Pro správné načtení do vašeho AIS jsou na www.unilabs.cz/cs/elab k dispozici aktualizované číselníky MetGRP, LCLPPOL a LCPLSKAL, které si můžete stáhnout tamtéž. Pokud potřebujete s instalací pomoc, prosím kontaktujte nás.
  • Grafické znázornění výsledků v čase ve vašich ambulantních systémech bude přerušeno – kvůli sjednocení / změně DASTA kódů nebude možné zobrazit výsledky graficky zpětně před 15.1.2024. Nové grafické zobrazení v čase se začne znovu tvořit od tohoto data.
Velice si vážíme spolupráce s vámi a děkujeme za Vaši trpělivost s avizovanou aktualizací. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat:

Klientské centrum: tel: 800 737 383 e-mail: klienti@unilabs.com
E-lab: tel: 255 775 216 e-mail: elab@unilabs.com
Odborné konzultace VŠ pracoviště biochemie a hematologie: tel: 255 775 251 e-mail: iva.bartu@unilabs.com
Odborné konzultace VŠ imunologie: tel: 255 775 233 e-mail: david.benda@unilabs.com

S pozdravem

RNDr. Iva Bártů, Ph.D.
vedoucí laboratoře
Klinické biochemie a hematologie

Mgr. David Benda
vedoucí laboratoře
Imunolgie a alergologie