AIDS – nepodceňujte jeho riziko

Datum publikace: 30.11.2022

Syndrom získaného selhání imunity zůstává i přes pokrok v současné medicíně jedním z největších strašáků spojeným s novými sexuálními dobrodružstvími. V době častějšího střídání sexuálních partnerů s tímto rizikem musíme počítat a preventivně se nechat vyšetřit, nejlépe ve správnou dobu a opakovaně. Kdy je však ten správný čas se otestovat na pohlavně přenosné choroby?

Mýty o nemoci AIDS

Sociálními sítěmi se často šíří následující mýtus. Že existuje účinná léčba na AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), a proto není třeba se při sexu chovat zodpovědně. Je to jeden z nejrozšířenějších mýtů a rozhodně mu nevěřte. Jde totiž o zdraví. O vaše zdraví. 

Ano. AIDS (syndrom získaného selhání imunity) je částečně v současnosti léčitelný a neumírá se na něj tak brzy a často jako v minulosti. To však neznamená, že se neumírá na mnoho jeho dílčích příznaků, těžké infekce a orgánová selhání. 

Existuje mnoho typů léčby, které mají jedno společné. Musí se však začít léčit co nejdříve. Pro zodpovědné jedince již s příznaky AIDS lze také pro partnery indikovat PrEP terapii (Pre-Expoziční profylaxe (PrEP)), strategie prevence HIV, která snižuje riziko nákazy při sexuálním styku s infikovaným a léčeným jedincem. 
Tu však lze nasadit pouze při zodpovědném preventivním chování s dodržením mnoha dalších preventivních kroků. Nadužívání PrEP prevence a nezodpovědné chování nesníží riziko infekce. Naopak vede k pozdnímu odhalení této nemoci. 

AIDS se týká všech

Další z velkých omylů v laické veřejnosti. AIDS týká se týká všech bez ohledu na orientaci. I když si hodně lidí myslí opak. V době rychlých známostí a seznamování na večírcích se i vám může stát, že povolíte ve své ostražitosti a skončíte s partnerem či partnerkou, o nichž toho moc nevíte. 
Festivaly, uvolněnější večírky, cestovatelská dobrodružství, nahodilé známosti na jednu noc nebo i swingers party. To vše má jedno pojítko. Nikdy nevíte přesně, s jak rizikovým partnerem své sexuální zážitky prožíváte. 
  
TESTOVÁNÍ V PRAVÝ ČAS
Testování v laboratoři je dostupnou a přesnou metodou, která rychle odpoví na možné riziko u více sexuálně přenosných nemocí. Toto vyšetření je možné provést i zcela anonymně, nehrozí tedy riziko úniku nebo zneužití informací ve váš neprospěch. Kromě AIDS můžete rychle z krve zjistit i riziko hepatitidy C, hepatitidy B a dalších pohlavně přenosných chorob. Důležité je však správně si načasovat odběr krve. 

Antigeny, látky, které náš imunitní systém rozpozná se v krvi vyskytují v nejvyšší míře od 3 týdnů do zhruba 6 týdnů od infekce. Ovšem již po zhruba 4 týdnech převládnou v krvi naší imunitou vytvořené protilátky proti viru. Ty bohužel znemožní další odhalení antigenů. Jednou vytvořené protilátky jsou pak již navždy detekovatelné v krvi, ale z jejich hladiny již nelze usoudit na možnou dobu nákazy.

Nejvhodnější čas pro STD test? Právě teď!

Domácí a v lékárnách zakoupené testy jsou značně nepřesné nejen kvůli samotnému laickému odběru, ale i kvůli nesprávně době testování. Laboratorní odběr biologického materiálu následuje zásady správné laboratorní praxe, je ihned zpracován a testování probíhá na nejmodernějších diagnostických přístrojích. Ty disponují extrémně vysokou mírou detekce antigenů a protilátek proti HIV viru. Výsledky STD testu jsou pak odesílány přímo testované osobě. Ve 100% diskrétnosti samozřejmě.

Optimální odstup pro testování krve v laboratoři je 2-3 měsíce od rizikového styku. U těch, kteří podstupují rizikový pohlavní styk pravidelně, je odborníky doporučováno testování alespoň 2x ročně. V tomto případě se pravidelnost = prevence.

Upozornění: Dle aktuálně platné legislativy je v případě pozitivního výsledku na sexuálně přenosné sledované nemoci nutné podat hlášení o záchytu této nemoci na příslušnou místní hygienickou stanici. Před odběrem budete na tuto legislativní povinnost laborantkou předem upozorněni. 

Povinnost nahlásit onemocnění se vás bude týkat pouze tehdy, pokud budete mít pozitivní výsledky testu. 
AIDS (syndrom získaného selhání imunity onemocnění) není možné vyléčit. I když léčba je nyní mnohem úspěšnější, než bývala v minulosti. Díky ní mohou žít lidé delší a kvalitní život, aniž by byl jejich imunitní systém výrazně postižen. 

Je však nezbytné zachytit onemocnění již v časném stadiu, kdy nedošlo ještě k rozvoji mnoha komplikací. Myslete na toto riziko, pokud cestujete do zemí se zvýšeným výskytem, nebo žijete aktivním sexuálním životem s více partnery. Zdraví máte jen jedno. Moderní testovací metody vám jej pomohou udržet.