Genetik a soudní znalec Tomáš Pexa z laboratoře Unilabs: Spolupráce s policií je pro nás prestižní záležitost

Datum publikace: 14.4.2022
Laboratoř forenzní a lékařské genetiky Unilabs ovšem jako jedno z mála genetických pracovišť v České republice disponuje akreditaci k vyšetřením z oblasti forenzní i lékařské genetiky. Navíc se může pyšnit i znaleckým pracovištěm v rámci oddělení forenzní genetiky, zapsaným v I. Oddíle seznamu znaleckých ústavů pro obor Zdravotnictví a obor Kriminalistika.

Díky tomu může nabízet tak vyšetření spadající do oblasti identifikace osob a jejich příbuznosti, tzn. stanovení paternity, příbuzností i forenzní genetická vyšetření pro orgány činné v trestním řízení, včetně zajištění a dokumentace biologických stop.

 
Odborníci z Brna mají za sebou spolupráci i na mediálně známých projektech, jako je zkoumání a identifikace ostatků pátera Josefa Toufara nebo analýzu krevní skvrny, která byla nalezena v pražském kostele Cyrila a Metoděje, kde svedli svůj poslední boj s nacisty českoslovenští parašutisté.
 
Co se týká forenzní genetiky, laboratoř Unilabs spolupracuje s policií při vyšetřování vybraných trestných činů. „Občas zpracováváme posudky pro celorepublikové útvary, jako je Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) nebo Národní centrálu proti organizovanému zločinu (NCOZ), které mají ze strategického důvodu zájem zadat si analýzu mimo policejní laboratoř, například pokud se chtějí vyhnout podezření z předpojatosti nebo pokud chtějí mít posudek vyhotoven co nejdříve,“ říká Mgr. Tomáš Pexa, genetik z Laboratoře forenzní a lékařské genetiky Unilabs.
 
Další oblastí je spolupráce se soudním lékařstvím, která obnáší především identifikaci ostatků na základě genetické analýzy. „Typický příklad: je nalezeno tělo, například v souvislosti se železničním neštěstím. Je potřeba ho identifikovat. Sice se na místě neštěstí často podaří zajistit ošacení nebo doklady, ale rekonstrukce podoby není možná a je nezbytné potvrdit totožnost. Většinou ji požaduje státní zástupce, potažmo policie, v opačném případě nedají souhlas k pohřbu,“ popisuje Tomáš Pexa.
 
„Pokud máme vzorek ke srovnání, do 48 hodin jsme schopni poskytnout telefonicky nebo e-mailem předběžnou zprávu, což stačí, aby rodina mohla nechat svého příbuzného pohřbít. Během dvou týdnů pak dodáme kompletní písemné vyhotovení posudku. Pokud je to pro policii, snažíme se analýzu vyhotovit prakticky v režijních nákladech, pro Unilabs je to prestižní záležitost.“
 
Tomáš Pexa zároveň působí jako soudní znalec. „Posudek si může vyžádat jak soud, tak i obhajoba. Mohou se dělat i reposudky, což ale ne vždy vede k novým zjištěním - v České republice v rámci oboru je těžké se neznat, vím, že kolegové jsou odborníci, kteří odvádějí kvalitní práci,“ dodává.
 
Pro veřejnost mají ale služby forenzní genetiky omezenou nabídku. Zákon o specifických zdravotních službách totiž DNA označuje jako velmi citlivý osobní údaj, na který se vztahuje ochrana osobních údajů. Kromě orgánů činných v trestním řízení není nikdo jiný oprávněn vyžádat si analýzu genetických stop. „DNA můžeme zpracovávat pouze v případě, když s tím majitel souhlasí, stejně jako v medicíně musíme mít informovaný souhlas. U testů otcovství je situace jasná - buďto je nařídí soud, nebo dotčené osoby souhlasí s tím, že budou testovány. Ale aby někdo přišel, že potřebuje otestovat tajně odebraný vzorek, to už je za hranicí legislativy. Pokud mám podezření, že mi kamarád chodí za ženou, vezmu nedopalky z popelníku a odnesu je do laboratoře, tak mám smůlu,“ říká s úsměvem Mgr. Tomáš Pexa.
 
Testy v oblasti forenzní genetiky je pro odborníky z Unilabs zajímavá a prestižní část jejich agendy, většina vzorků ale míří do Brna na medicínská vyšetření. V rámci oddělení lékařské genetiky laboratoř nabízí široké portfolio vyšetření, genetické testy uplatňující se v gynekologii, hematologii, hepatologii, kardiologii, revmatologii, gastro-enterologii, reprodukční medicíně, alergologii a imunologii, neurologii, onkologii a mnoha dalších oborech.
 
Laboratoř se věnuje i genetickému vyšetření nejčastějších mutací a polymorfismů (např. trombotické faktory, laktózová intolerance, fruktózová intolerance, hemochromatóza, cystická fibróza, spinální muskulární atrofie, vyšetření mikrodelecí na chromozomu Y) a predispozicí (např. celiakie, Bechtěrevova nemoc – ankylozující spondylitida, narkolepsie, ateroskleróza). Nabízí však i vysoce specializované genetické vyšetření (dědičné riziko vzniku karcinomu prsu a vaječníků, vyšetření rizika rozvoje karcinomu děložního čípku, prelinguální hluchota, Crohnova choroba, Wilsonova nemoc a další).