Kožní testy na alergii jsou nějčastější, ale nehodí se pro každého, říká vedoucí laboratoře Unilabs

Datum publikace: 28.3.2022

Moderní novinku v diagnostice alergií nabízí laboratoře Unilabs. Test se jmenuje ALEX a inteligentním způsobem diagnostikuje formu a závažnost alergie pacienta.

"Jedná se o multiplexový test (array metoda), který umožňuje měření specifických IgE protilátek proti velkému množství alergenů – 117 extraktů a 178 molekulárních komponent, tj. vytváří téměř kompletní senzibilizační obraz pacienta na pyly – trav, stromů a bylin, roztoče, srst a epitely zvířat, plísně a kvasinky, jed blanokřídlého hmyzu a širokou škálu potravin," vysvětluje Mgr. Simona Holeszová, vedoucí laboratoře Unilabs.

Jaké testy můžeme očekávat přímo v ordinaci alergologa?

Spirometrie je základní funkční vyšetření plic a dýchacích cest, které umožňuje stanovit např. diagnózu astmatu. Nejčastěji užívanými testy na alergii jsou kožní tzv. prick testy, kdy jsou na pokožku předloktí aplikovány zvolené alergeny, které vpichem vnikají do pokožky. Pozitivní reakce se projeví tvorbou kopřivkovitého pupenu s okolním zarudnutím. Ale tyto testy nejsou vhodné pro všechny pacienty: u někoho pro vysoké riziko anafylaktického šoku, pokud nelze vysadit antihistaminika, u pacientů s rozsáhlým kožním onemocněním, velmi malých dětí a těhotných žen. Potom je třeba provést odběr krve a nastupuje laboratorní vyšetření.

Jak probíhá odběr krve?
 
Pro průkaz specifických IgE protilátek proti alergenům je nutný odběr vzorku srážlivé krve odebraný ze žíly na paži. Pacient nemusí být na lačno a většinou před odběrem není nutné vysadit antihistaminika, měl by ovšem být bez akutních příznaků alergie.
 
Jaké přístrojové vybavení používáte k testování v laboratoři?

Většina laboratorních testů se zaměřuje na sledování IgE mediované přecitlivělosti, a to průkazem IgE protilátek nebo funkčním testem BAT. Test aktivace bazofilů (BAT) je funkční in vitro test ke zjišťování IgE zprostředkované alergické reakce. Provádí se v případech, kdy nekorelují výsledky specifických IgE a kožních testů s klinickými příznaky, nebo tyto testy nelze provést. Principem testu je stimulace bazofilů pacienta senzibilizujícím alergenem a následná detekce (znaku bazofilů CD203c) a aktivačního znaku CD63 průtokovým cytometrem. Detekci protilátek IgE provádíme na analyzátorech Immulite (firmy Siemens) a ImmunoCAP (firmy Phadia).
 
Kolik různých alergenů se v laboratořích Unilabs vyšetřuje?
 
Nabídka alergenů je součástí alergologické žádanky a je průběžně aktualizována. Nyní je možné jednotlivě vybírat zhruba ze 190 alergenních extraktů a 87 alergenních komponent.
 
V jakých případech hradí test pojišťovna?
 
Laboratorní vyšetření alergií je nákladné. Pokud volíme vyšetřované alergeny jednotlivě, vybíráme na základě důkladné anamnézy. Většinu vyšetření hradí pojišťovna, klientů, kteří přicházejí vyšetřit alergie v samoplátcovském režimu, je minimum. Cena vyšetření spec. IgE protilátek pro jeden alergen pro samoplátce činí 576 Kč. Alternativou jsou tzv. multiplexové testy, kdy jsme schopni z malého množství krevního séra vyšetřit až 300 alergenů za výhodnou cenu, např. za ALEX vyšetření pacient zaplatí 5760 Kč. Lékař, nebo klient - samoplátce tak obdrží komplexní informaci o alergii na velký počet alergenů.
 
Trendem posledních let je molekulární diagnostika alergií. Využíváte ve vaší laboratoři nějaké panely pro průkaz alergenových komponent?
 
Dříve se k diagnostice používaly alergenové extrakty, které se připravují extrakcí z nativních zdrojů a které jsou směsí jak druhově specifických, tak zkříženě reagujících komponent. Tou je nejčastěji bílkovinná molekula, jež má alergenní potenciál a např. potravinový alergen je ve skutečnosti zdrojem až několika desítek komponent, které mají pro danou alergii větší či menší význam.
 
Už dříve jste zmínila panel vyšetření ALEX (allergy explorer). Můžete ho přiblížit?
 
Jedná se o multiplexový test (array metoda), který umožňuje měření specifických IgE protilátek proti velkému množství alergenů – 117 extraktů a 178 molekulárních komponent, tj. vytváří téměř kompletní senzibilizační obraz pacienta na pyly – trav, stromů a bylin, roztoče, srst a epitely zvířat, plísně a kvasinky, jed blanokřídlého hmyzu a širokou škálu potravin. Podobnou diagnostickou možností využívanou v našich laboratořích je panel ISAC, který prokazuje IgE odpověď na 112 především molekulárních alergenů.
 
Jakým způsobem je zajištěna péče o pacienty s alergii na hmyzí jed?

Prioritou alergologa je zajištění péče o pacienty s alergii na vosu a včelu. Alergie na hmyzí bodnutí vyvolává celé spektrum projevů od výhradně lokálních kožních reakcí (svědění, zarudnutí kůže, kopřivka, otok), ale může dojít také k systémové alergické reakci a s tím spojeným život ohrožujícím stavům. Mezi ně patří zúžení dýchacích cest, anafylaktický šok (často s bezvědomím) a zástava oběhového systému či zástava dechu. Závažné reakce se u alergiků vyskytnou téměř vždy během prvních 15 minut po bodnutí.

Proto by měli být pacienti s pozitivní anamnézou lékařem vybaveni pohotovostním balíčkem s protialergickými léky (antihistaminikum, kortikosteroid, inhalační léky) a adrenalinovým autoinjektorem (epipenové pero). Je vhodné rovněž zvážit léčbu alergenovou vakcínou, která představuje alergenovou imunoterapii (AIT) jako jedinou variantu léčby, která řeší příčinu alergických projevů.

Pro průkaz alergie se také používají kožní testy?

U tohoto typu alergie jsou nepřesné, ale je možné prokázat IgE protilátky v krvi. Provedení laboratorního vyšetření krve má smysl nejdříve šest týdnů poté, co nás hmyz bodnul. V případě nejasnosti je doporučeno provedení testu aktivace bazofilů po stimulaci hmyzím alergenem.