Nobelova cena za objasnění původce a průběhu virové infekce hepatitidy typu C

Datum publikace: 3.10.2022
Víte, že za objasnění podstaty infekční žloutenky hepatitidy typu C byla udělena poměrně nedávno Nobelova cena? V roce 2020 byla mezinárodnímu týmu tří vědců a jejich kolektivu za objasnění původce a průběhu velmi vážné virové infekce hepatitidy typu C s celosvětovým výskytem udělena Nobelova cena za fyziologii a lékařství. Jak to souvisí s vašim zdravím se dozvíte v dalším článku. 

Hepatitida typu C je názvem sice podobná jiným žloutenkám, ale jde o zcela jiné, i když také virové onemocnění, které zůstávalo desítky let lékařům skryté a nebyl známý jeho původce, tedy ani jej nebylo možné specificky léčit.

Již před desítkami let byly zaznamenány vážné případy zánětů jater u osob, které byly léčeny za pomoci krevních transfuzí a intravenózních přípravků. Lékaře tento fakt znepokojoval a brzy byla nemoc zařazená a popsána jako nonAnonB hepatitida. Znepokojivý byl zejména fakt, že v souvislosti s touto nemocí dochází k velmi vážnému a nevratnému poškození jater s tvorbou vaziva, tedy k cirhóze jater, snížení detoxikační funkce jater a postupnému přechodu do nádorového onemocnění jater.

I když riziko v souvislosti s transfuzí a dialýzou bylo časem zcela vyloučeno díky přísným testovacím kritériím, v jiných souvislostech, zejména při rizikovém sexuálním chování nebo injekčnímu podání drog se sdílením stříkaček a jehel toto riziko stále přetrvávalo a počet zachycených případů ve světě rostl a roste nadále i nyní.

95% účinnost antivirotik

Objev původce nemoci, malého RNA viru, pak přináší zásadní průlom i v léčbě a vývoji antivirotik, přímo zastavujících množení viru v organismu. Tyto léky mají až 95% účinnost. Virová hepatitida typu C je totiž velmi zákeřné onemocnění, které se v organismu po velmi dlouhou dobu vůbec neprojevuje. Pokud není speciálně testováno, často se na něj přijde až při vyšetření například štítné žlázy, poruch tukového metabolismu nebo se blíže zkoumá příčina zvýšených jaterních testů.

Inkubační doba je dlouhá a může být až půl roku. I pak jsou příznaky jenom mírné: nechutenství, nadýmání, špatné trávení, nespecifické bolesti kloubů a svalů. Jedním z častých příznaků je i silná únava. Infekce se v současnosti nejčastěji vyskytuje ve spojitosti s injekčně podávanými drogami. Další velké riziko je u promiskuitních osob. Riziko u běžného sexuálního styku je poměrně nízké. V zahraničí je nejvyšší riziko u neodborného tetování mimo salony a u dovolenkového plážového nebo festivalového tetování. Riziko u těchto nesalonních služeb může být i přenosem přes tetovací barvy, bez ohledu na použití sterilních nástrojů.  Riziková je i aplikace piercingu a roztahováků, kde zejména na sliznicích dochází k permanentní mikrotraumatizaci tkáně.

Nešťastnou vlastností viru hepatitidy typu C je jeho dlouhá výdrž na různých površích, na žiletkách, holítkách, kartáčcích nebo pilnících. Virus ulpívá i na povrchu, kde jej nemusíte předpokládat. K přenosu a infekci pak může dojít při zranění při manipulaci s těmito předměty.
Nejvyšší riziko je u drogově závislých a promiskuitních osob. Větší riziko je u nechráněného análního styku, kdežto riziko u běžného sexuálního styku je naopak poměrně nízké.

Na potenciální riziko by měli myslet všichni pracovníci v exponovaných profesích, například zdravotníci, policisté, záchranáři, pochopitelně i pracovníci v sociálních službách a tetovací a kosmetické salony. 

Celosvětově je hepatitidou C infikováno asi 170 milionů osob, z nichž 71 milionů trpí chronickou formou nákazy. Více než tři čtvrtiny nemocných o své infekci neví. Předpokládá se, že v České republice je hepatitidou C infikováno 0,5–1% populace a tím tak patříme mezi země s nízkým výskytem infekce. Ročně se v České republice diagnostikuje mezi 800 a 1000 nových případů HCV.  Chronická nákaza většinou nemá žádné příznaky, v průběhu několika desetiletí se však může vyvinout v jaterní cirhózu a následně selhání jater či rakovinu jater.
 
Tip: Myslete na riziko této infekce, pokud máte nevysvětlitelné potíže s únavou, poruchu trávení, časté nadýmání, nechutenství. Nemoc lze lehce odhalit ve vyšetření Test na pohlavně přenosné choroby BASIC a PLUS. Na odběr vzorku krve nepotřebujete žádanku od lékaře.  Odběr po internetovém objednání proběhne na odběrovém místě dle vlastního výběru, výsledky jsou zasílány do pár dnů emailem.

Skvělou zprávou je, že novými antivirotiky lze tuto nemoc zcela vyléčit až v 95 % případů. Léčba trvá zhruba tři měsíce podle závažnosti průběhu a podle kontrolovaných i zpětnovazebných studií je vysoce účinná, jde o zcela příčinnou a definitivní léčbu. Tuto však lze garantovat pouze tehdy, když nemoc není zanedbaná a nezpůsobila nevratné poškození jater. Nejlepší je tedy testovat se v průběhu života preventivně.
Stanovení protilátek anti HCV IgG je jednou ze základních diagnostických možností průkazu infekce. Protilátková odpověď se objevuje za 6 - 8 týdnů po infekci, často i později. U časných stadií nemusí být protilátky ještě přítomny, proto doporučujeme opakovat odběr po 10 až 20 dnech.

Protilátky anti-HCV po prodělané hepatitidě C či po úspěšné léčbě přetrvávají v krvi doživotně, nechrání však proti nové infekci. Protilátky nevypovídají o tom, jak dlouho onemocnění trvá, ale jsou podnětem k definitivnímu potvrzení onemocnění, vyšetření množství viru v krvi, tzv. HCV RNA (nukleovou kyselinu viru), konkrétního genotypu nemoci a zahájeni adekvátní léčby. Testování anti HCV IgG protilátek je součástí vyšetření na pohlavně přenosné choroby, který si jednoduše objednáte on-line.