Zažívací problémy může způsobit i mléko do kávy. Co je to intolerance laktózy?

Datum publikace: 26.9.2022
Laktózová intolerance patří mezi nejčastější typy nesnášenlivosti jídla. Pokud vás po konzumaci mléčných výrobků nebo pití mléka trápí zažívací problémy, může to ukazovat právě na poruchu, taktéž
označovanou jako malabsorpce laktózy.

Kdy dochází k intoleranci laktózy?

Lidé s intolerancí laktózy nejsou schopni plně strávit cukr (laktózu) v mléce. K tomu dochází, když tenké střevo neprodukuje dostatek enzymu (laktázy), jež za normálních okolností přeměňuje laktózu na dva
jednoduché cukry – glukózu a galaktózu – které se vstřebávají do krevního řečiště.
 
Pokud ovšem máte nedostatek laktázy, laktóza z potravy putuje dál do tlustého střeva, místo aby byla zpracována a absorbována. Zde s nestrávenou laktózou interagují bakterie, což způsobuje příznaky a symptomy intolerance laktózy.

Mezi ně patří kručení v břiše, pocity tlaku, nadýmání, křeče a bolesti břicha, nevolnost až zvracení. Kromě trávicích příznaků se může intolerance laktózy projevit i nenápadněji, pak jsou přítomny příznaky, jako je únava, depresivní nálada, bolesti končetin, vnitřní neklid, pocity závrati, nárazové nadměrné pocení, bolesti hlavy, pocit vyčerpanosti, nervozita, poruchy spánku, akné nebo poruchy koncentrace. Celkově lze říci, že intolerance laktózy může výrazně snižovat kvalitu života.

Co je příčinou intolerance laktózy?

Primární příčinou onemocnění je geneticky podmíněné snižování produkce laktázy – phlorizin hydrolázy, která je kódována genem LCT. Množství produkovaného enzymu, laktázy, je spojeno se dvěma genetickými
variantami - polymorfismy -13910C/T, -22018G/A. Tento typ se nazývá adultní, tedy dospělý typ laktózové intolerance. Množství enzymu v tomto případě klesá zhruba od dvou let věku.
 
Vzácný je vrozený deficit laktázy, který se projeví ihned po narození. Tato porucha se přenáší z generace na generaci prostřednictvím autosomálně recesivního genu, což znamená, že matka i otec musí předat
stejnou genovou variantu, aby je zdědil i jejich potomek.
 
Sekundární intolerance laktózy je způsobena poškozením sliznic střeva jinými vlivy, především infekčními průjmovými onemocněními, užíváním některých léků (antibiotik), a také některými chronickými onemocněními
střeva, jako je Crohnova nemoc nebo celiakie. Léčba prvotního onemocnění může obnovit hladiny laktázy a zlepšit příznaky a symptomy, i když to může nějakou dobu trvat.
 

Objednat se na test laktózové intolerance