Jak se projevuje nízký krevní tlak a co ho způsobuje? 

Datum publikace: 8.5.2023

Nízký krevní tlak (hypotenze) na rozdíl od vysokého krevního tlaku (hypertenze) neohrožuje naše zdraví přímo, ale je potřeba dát pozor spíše na jeho důsledky. Způsobuje únavu, závratě nebo mdloby, což může zapříčit nepříjemné pády. Jaké hodnoty krevního tlaku jsou normální a co už je považováno za nízký tlak? 
 

Co je to krevní tlak a jak se měří? 

Krevní tlak označuje míru tlaku, kterým působí protékající krev na stěnu cév. V rámci prohlídek se můžete setkat s měřením krevního tlaku v tepnách, který je silnější než v žilách. Obecně tak můžeme říci, že čím dál od srdce bychom tlak měřili, tím bude slabší. Právě srdce hraje v měření krevního tlaku klíčovou roli. Srdeční cyklus udává nejen rytmus našeho života, ale i dvě hlavní hodnoty naměřeného krevního tlaku. Hodnotu krevního tlaku značí dvě čísla oddělená lomítkem. První hodnota představuje fázi, kdy je tlak krve nejvyšší a nazýváme jej systolický. Tato fáze nastává v okamžiku, kdy se srdeční sval stáhne a pošle okysličenou krev do celého těla. Opakem této fáze je diastolický tlak, kdy se do srdce krev nalévá a tuto naměřenou hodnotu najdeme na druhé straně lomítka. Na hodnotu krevního tlaku má vliv fyzická zátěž, ale i stres. Je proto možné, že pokud jste byli z návštěvy u lékaře trochu nervózní, vaše hodnoty krevního tlaku mohly být lehce zvýšené. 
 

Hodnoty krevního tlaku 

U zdravého člověka by v klidovém režimu měla být hodnota krevního tlaku 120/80 mmHg. Toto označení znamená jednotky rtuťového sloupce. Rtuť se používala jako měřící tekutina v tlakoměrech před příchodem těch digitálních a toto značení se používá dodnes. Za nízký krevní tlak se obecně považuje hodnota krevního tlaku nižší než 90/60 mmHg. Je potřeba však myslet na to, že to, co je u jednoho člověka považováno za nízký krevní tlak, může být pro někoho jiného v pořádku. Pokud je váš krevní tlak přirozeně nízký, pravděpodobně nebude způsobovat problémy a nebude vyžadovat léčbu. Naopak vysoký krevní tlak je definován zhruba od hodnoty 140/159 mmHg. 

low-blood.png 

Příznaky nízkého krevního tlaku 

 Příznaky nízkého krevního tlaku mohou být velice různorodé, nicméně ve většině případů samy o sobě nemusí znamenat život ohrožující stavy. 
 

U osob s nízkým krevním tlakem se hypotenze projevuje nejčastěji jako: 

● závrať nebo točení hlavy 

● pocit na zvracení 

● rozmazané vidění 

● slabost 

● zmatenost 

● mdloby 

  

Nízký krevní tlak však není dobré podceňovat, jelikož může signalizovat různé zdravotní problémy, které se liší svou závažností a ohrožením zdraví, proto si všímejte příznaků u sebe nebo u svých blízkých. Extrémně nízký krevní tlak může vést ke stavu známému jako šok. Mezi příznaky šoku patří například: 

● zmatenost, zejména u starších lidí 

● studená, lepkavá kůže 

● Bledost 

● rychlé, mělké dýchání 

● slabý a rychlý puls 

  

Velmi často se příznaky nízkého krevního tlaku objevují v okamžiku, kdy dochází ke změně polohy, typicky například při vstávání z lehu do sedu nebo ze sedu do stoje. Tento stav se nazývá posturální hypotenze nebo také ortostatická hypotenze. Nastává v důsledku toho, že se krev v leže nebo sedě hromadí v dolních končetinách a při rychlé změně není organismus schopen krev rychle dopravit do mozku. Při vstávání pak můžete mít mžitky před očima neboli “hvězdičky”. Nejsou nijak nebezpečné, ale mohou způsobit krátkou nerovnováhu, která může zapříčinit pád. Vstávat bychom tedy měli vždy pomalu. 

 

Příčiny nízkého krevního tlaku 

Jak již bylo zmíněno dříve, někteří lidé mají přirozeně nízký krevní tlak, aniž by k tomu vedly konkrétní příčiny nebo důvody. Může to být důsledkem životního stylu, ale určitou roli hraje i genetická výbava od rodičů. Krevní tlak se v průběhu dne mění a má něj vliv i naše fyzická aktivita a celková zátěž organismu. Může klesnout například když jsme právě po obědě, kdy krev je vedena do střev kvůli trávení nebo pokud jsme dlouho stáli. Krevní tlak může být nižší i v případě, kdy je náš pitný režim nedostatečný nebo pokud je venku horko. Existují však případy, kdy krevní tlak může klesnout a jedná se o závažné zdravotní důvody. Jedná se například o užívání některých léků nebo to mohou být zdravotní problémy, včetně projevů cukrovky, srdečních obtíží, anémie a stavů, které ovlivňují nervový systém. 
 

 Léčba nízkého krevního tlaku 

Nízký krevní tlak bez příznaků nebo jen s mírnými projevy jen zřídka vyžaduje léčbu. Pokud však nízký krevní tlak způsobuje větší zdravotní obtíže, je vhodné navštívit lékaře. Prospěšné je v každém případě dodržování zásad zdravého životního stylu, dostatečný pitný režim a to vše doplněné vhodným pravidelným pohybem.  

Do jídelníčku je vhodné zařadit i bylinné čaje s obsahem rozmarýnu nebo lékořice, které mají vliv na krevní tlak. Obecně je doporučováno solit spíše méně, ale i sůl může napomoci k vyrovnání krevního tlaku, nicméně vhodné množství soli je nutné konzultovat s lékařem. Při nižší tlaku si můžete dopřát i šálek kávy, ke které bychom však neměli vynechat sklenici vody vzhledem k jejím odvodňujícím účinkům. Efektivním pomocníkem mohou být i kompresní punčochy, které pomohou v případech, kdy pociťujete příznaky nízkého tlaku zejména při vstávání. Kompresní punčochy eliminují hromadění krve v dolních končetinách a podporují její rovnoměrné proudění.  

Důležitá je všeobecná komplexní preventivní péče o zdraví v dlouhodobém časovém horizontu. Procesy v lidském těle jsou vzájemně propojené a utváří tak jeden ucelený systém, o který je nezbytné se starat. Nezapomeňte tedy pravidelně navštěvovat svého lékaře nebo vsaďte na laboratorní diagnostiku dle vašeho výběru.