Laboratoř klinické biochemie a hematologie

Unilabs Diagnostics k.s. Brno

Laboratoř klinické biochemie a hematologie Brno patří mezi nejrychleji se rozvíjející laboratoře na Jižní Moravě v rámci skupiny Unilabs. Je charakteristická svým zrodem na zelené louce a během pár let několikanásobným navýšením počtu zpracovávaných vzorků a kreditu v regionu.

Základní popis

V současné době Laboratoř klinické biochemie a hematologie zpracovává denně téměř 1000 vzorků. Personál tvoří vysoce kvalifikovaní pracovníci jednotlivých laboratorních profesí. Přístrojově je vybavena nejmodernějšími automatizovanými systémy Atellica (Siemens). Do nabídky vyšetření patří i speciální analýza močových konkrementů či typizace a diagnostika paraproteinémií v séru i moči. Laboratoř se účastní dostupných systémů externího hodnocení kvality a je akreditovaná dle ISO 15189. 

Specializace

Diagnostika a typizace paraproteinémií se v laboratořích klinické biochemie a hematologie Brno provádí v jako jediné naší laboratoři na Moravě.

Analýza močových konkrementů je jedinečná v celých laboratořích Unilabs. Více na močové konkrementy.

Od 1.6.2023 nesou naše laboratoře jméno Unilabs. Je to tak vyústění toho, že v roce 2018 se skupina AeskuLab stala součástí prestižní laboratorní sítě Unilabs, jedné z největších evropských diagnostických společností.

Laboratorní příručka a pokyny pro pacienty a lékaře

Škrobárenská 502/1
Brno
617 00
Klientské centrum: 800 737 383

Vedoucí laboratoře:

Mgr. Tomáš Karlík
tomas.karlik@unilabs.com