Laboratoř klinické biochemie

Unilabs Diagnostics k.s. Hradec Králové

Unilabs Hradec Králové (dříve AeskuLab, Vislab) je společnost provozující biochemickou, imunologickou a hematologickou laboratoř, která provádí vyšetření z krve, séra, moče, plasmy a stolice. 

Laboratoř rovněž provádí odběr primárních vzorků – konkrétně krevní odběry, ostatní typy vzorků laboratoří odebírány nejsou. 

Historie Laboratoře:
První laboratoř na Poliklinice I byla vytvořena již na začátku 60. let při interní ambulanci.
Vyšetřovaly se krevní obrazy a moč. Při vytváření koncepce lékařského oboru klinické biochemie se při tehdejším OÚNZ ustanovilo oddělení klinické biochemie pro ambulantní pacienty pod metodickým vedením Fakultní nemocnice. Paleta vyšetření byla rozšířena o základní biochemické metody pro metabolismus tuků, jaterních testů a glukózy pro diabetologickou poradnu. Množství vyšetření se dále rozrůstalo spolu s technickým vybavením a stálým vedením lékaře.

Soukromá laboratoř vznikla privatizací v r. 1999 při rušení okresů, jako zřizovatele státních zdravotnických zařízení. Od 1. 12. 2015 je laboratoř součástí skupiny AeskuLab. Je vybavena moderní laboratorní technikou a pokrývá všechna dostupná vyšetření pro klinickou biochemii a hematologii na úrovni všeobecných, dětských i odborných ambulancí.

Od 1.6.2023 nesou naše laboratoře jméno Unilabs. Je to tak vyústění toho, že se v roce 2018 skupina AeskuLab stala součástí prestižní laboratorní sítě Unilabs, jedné z největších evropských diagnostických společností.

Laboratorní příručka a pokyny pro pacienty a lékaře

Jeronýmova 750
Hradec Králové
500 02
Klientské centrum: 800 737 383

Vedoucí laboratoře:
RNDr. Jiří Plíšek, Ph.D.
jiri.plisek@unilabs.com