Laboratoř klinické biochemie a hematologie

Unilabs Diagnostics k.s. Mostiště

Centrální laboratoře Unilabs Mostiště jsou největším privátním zařízením laboratorní medicíny v kraji Vysočina.

Laboratoře sídlí v areálu Nemocnice sv. Zdislavy v Mostišti u Velkého Meziříčí, která se zaměřuje na ortopedickou operativu (náhrady velkých kloubů), robotickou chirurgii systémem da Vinci a specializované chirurgické programy (bariatrie, onkochirurgie, urochirurgie).

Laboratoře Unilabs Mostiště jsou akreditované zdravotnické laboratoře dle ISO 15189 zahrnující Laboratoř klinické biochemie a hematologie, Laboratoř klinické mikrobiologie a Laboratoř patologie a klinické cytologie.

Pro spolupracující lékaře a nemocniční zařízení nabízí laboratoře diagnostiku a konzultační činnost v oblasti klinické biochemie a hematologie, patologie a klinické cytologie a lékařské mikrobiologie. Zajišťujeme transport vzorků od lékařů do laboratoře, distribuci výsledků v písemné i elektronické formě, bezplatně poskytujeme odběrový materiál a odvoz nebezpečného odpadu. V rámci vzdělávání zdravotnických pracovníků pořádáme odborné semináře a další odborné aktivity.  

Historie laboratoří
Historie laboratoří Unilabs Mostiště se datuje od května roku 1999, kdy založili Ladislava Cejpková a MUDr. Ivo Dedek specializovanou virologickou laboratoř v Brně-Juliánově. Její personál tvořily pracovnice bývalé virologické laboratoře Krajské hygienické stanice, vedené MUDr. RNDr. Hanou Hlavovou. V listopadu 2004 koupil tuto laboratoř MUDr. Viktor Růžička a následně, ještě v tomto roce, došlo k převzetí nemocniční laboratoře v Mostišti, která pod hlavičkou CEDELAB zahájila provoz v lednu 2005. V první polovině roku 2005 probíhala přístavba nového podlaží laboratorního a administrativního pavilonu, do kterého se v srpnu téhož roku přestěhoval provoz klinické biochemie, hematologie a krevní banky (tehdy Klinická laboratoř). Vznikla moderní sálová laboratoř, která byla vybavena nejmodernějšími technologiemi, včetně analytické linky s dopravníkem vzorků. Tímto byla zahájena realizace záměru vybudovat v nemocnici multioborové laboratorní pracoviště pod jednou střechou. V dalším kroku, v září roku 2005, byl v uvolněných suterénních prostorách po drobné rekonstrukci zahájen provoz moderně vybavené patologické laboratoře. V říjnu 2006 byl po akvizici do laboratorního pavilonu přestěhován provoz mikrobiologické laboratoře, která doposud sídlila na poliklinice ve Velkém Meziříčí. V lednu 2008 byla převzata pod hlavičku CEDELAB laboratoř na poliklinice v Telči. V březnu roku 2009 byl převeden do Mostiště laboratorní provoz z polikliniky ve Velkém Meziříčí, kde zůstalo pouze sběrné místo. Proměny ve smyslu rozšiřování spektra poskytované péče i regionální působnosti byly završeny v červenci 2010, kdy se po akvizici stala součástí uskupení CEDELAB laboratoř v Hodoníně, doposud provozovaná pod značkou J&K LAB. V lednu 2011 byla převedena virologická laboratorní diagnostika z Brna do Mostiště.

Od října roku 2006 jsou laboratoře AeskuLab Mostiště součástí skupiny Svět zdraví, která se následně transformovala na AeskuLab Holding. V současnosti je provozovatelem laboratoří AeskuLab Mostiště obchodní společnost AeskuLab, k.s.. Značka CEDELAB byla zachována až do února roku 2016. Od února roku 2016 převzaly laboratoře na Mostišti a v Telči název AeskuLab.

Laboratoř klinické biochemie a hematologie
Laboratoř klinické biochemie a hematologie je integrované pracoviště pracující v nepřetržitém provozu. Vzhledem k charakteru nemocniční laboratoře, provádí i specializovaná vyšetření jako např. kardiomarkery (Troponin, BNP), parametry akutních zánětlivých stavů (Interleukin-6, Prokalcitonin) a vyšetření imunohematologická. Laboratoř rovněž zajišťuje provoz krevní banky.

Laboratoř vedle specializovaných testů nabízí rozsáhlé spektrum biochemických, imunochemických, sérologických, hematologických a imunohematologických vyšetření ze vzorků krve, séra, plazmy, moči a stolice. Je vybavena výkonnými biochemickými a hematologickými analyzátory s přímým napojením na laboratorní informační systém. Výsledky vyšetření jsou k dispozici již v den přijetí vzorku. Součástí laboratorní diagnostiky v daných odbornostech je hodnocení a interpretace nálezů. Předávání výsledků vyšetření lékařům probíhá jak elektronickou cestou, tak i v papírové podobě formou výsledkových protokolů. Úroveň práce a kvalita vyšetřovacích metod je pravidelně kontrolována prostřednictvím systému externího hodnocení kvality.
Na centrální Laboratoř klinické biochemie a hematologie v Mostišti je navázáno detašované pracoviště v Telči.

Od 1.6.2023 nesou naše laboratoře jméno Unilabs. Je to tak vyústění toho, že v roce 2018 se skupina AeskuLab stala součástí prestižní laboratorní sítě Unilabs, jedné z největších evropských diagnostických společností.

Laboratorní příručka a pokyny pro pacienty a lékaře

Nemocnice sv. Zdislavy, Mostiště 105
Mostiště
594 01
Klientské centrum: 800 737 383

Vedoucí laboratoře:

Mgr. Dana Bartáková
dana.bartakova@unilabs.com