Laboratoř klinické biochemie a hematologie

Unilabs Diagnostics k.s. Ostrava

Unilabs Ostrava provádí vyšetření biologického materiálu v oborech klinická biochemie, hematologie, imunologie a alergologie, mikrobiologie a v některých dalších oborech laboratorní medicíny. 

Unilabs Ostrava povádí vyšetření zejména pro potřeby ambulantních lékařů různých specializací, zdravotnických  zařízení a veterinárních ordinací.

Diagnostická laboratoř Unilabs Ostrava je uznána jako laboratoř zabývající se biochemickým screeningem vrozených vývojových vad prvního i druhého trimestru těhotenství. Je držitelem registračního listu vydaného Referenční laboratoří MZ ČR pro klinickou biochemii.


Laboratoř má od Státního ústavu pro kontrolu léčiv vydáno povolení k provádění laboratorního vyšetřování vzorků biologického materiálu odebraného dárcům pro posouzení zdravotní způsobilosti a výběr dárců v rozsahu:
  • HIV typu 1 a 2 metodou stanovení protilátky a antigenu p24
  • HBV metodou stanovení povrchového antigenu /HBsAg/ a protilátky proti nukleokapsidovému antigenu HBV/anti-HBc/
  • HCV metodou stanovení protilátky
  • Syfilis specifickým a nespecifickým vyšetřením
  • Chlamydia trachomatis metodou amplifikace nukleových kyselin z moči
Kompletní kultivační bakteriologická a mykologická vyšetření klinického materiálu a stanovení citlivosti agens na antibiotika, resp. antimykotika kvalitativními i kvantitativními (MIC) metodami. 
Parazitologická vyšetření, včetně tropických parazitóz. 
Sérologická vyšetření většiny laboratorně diagnostikovaných infekcí.
Molekulární diagnostika (PCR) STI a TBC.
Imunologická vyšetření, včetně specializovaných vyšetření pro pracoviště klinické imunologie a alergologie.
STI = sexually transmitted infection 
HPV (zejména HR HPV = vysoce rizikové typy lidského papillomaviru, které mohou způsobit rakovinu děložního čípku.


Referenční rozmezí biochemických a hematologických vyšetření naleznete v sekci:
Žádanky a dokumenty
Laboratorní příručka - seznam vyšetření

Od 1.6.2023 nesou naše laboratoře jméno Unilabs. Je to tak vyústění toho, že se v roce 2018 skupina AeskuLab stala součástí prestižní laboratorní sítě Unilabs, jedné z největších evropských diagnostických společností.

Laboratorní příručka a pokyny pro pacienty a lékaře

Junácká 1077/110
Ostrava
724 00
Klientské centrum: 800 737 383

Vedoucí laboratoře:
Mgr. Magdaléna Telnarová
magdalena.telnarova@unilabs.com