Laboratoř klinické imunologie

Unilabs Diagnostics k.s. Ostrava

Laboratoř imunologie - Unilabs Ostrava provádí vyšetření biologického materiálu v oborech klinická biochemie, hematologie, imunologie a alergologie, mikrobiologie a v některých dalších oborech laboratorní medicíny. 

Tato vyšetření jsou  nyní  prováděna zejména pro potřeby ambulantních lékařů
různých specializací, zdravotnických  zařízení a veterinárních ordinací.
Laboratoř má od Státního ústavu pro kontrolu léčiv vydáno povolení k
provádění laboratorního vyšetřování vzorků biologického materiálu
odebraného dárcům pro posouzení zdravotní způsobilosti a výběr dárců v
rozsahu:
 • HIV typu 1 a 2 metodou stanovení protilátek a antigenu p24
 • HBV metodou stanovení povrchového antigenu HBsAg a protilátek proti nukleokapsidovému  antigenu HBV (anti-HBc)
 • HCV metodou stanovení protilátek
 • Syfilis metodou stanovení specifických i nespecifických protilátek
 • Chlamydia trachomatis metodou amplifikace nukleových kyselin z moči
Určení vysokoškolští pracovníci imunologické laboratoře poskytují telefonické
konzultace k laboratorním vyšetřením a přispívají k jejich účelnému
ordinování, výsledkové zprávy doplňují o hodnotící komentáře.
Laboratoře imunologie v Ostravě zajišťují:
 • vyšetření humorální imunity (stanovení imunoglobulínů včetně IgE, plazmatických bílkovin, revmatologických testů)
 • vyšetření buněčné imunity (fenotypizace lymfocytů, průkaz HLA-B27)
 • stanovení autoprotilátek
 • diagnostiku celiakie
 • diagnostiku alergických onemocnění – průkaz specifických IgE protilátek proti celé řadě jednotlivých alergenů (nabídka je součástí alergologické žádanky)
Alternativou je panel alergenů, tzv. vyšetření ALEX. Jedná se o multiplexový test který umožňuje měření specifických IgE protilátek proti velkému množství alergenů – 117 extraktů a 178 molekulárních komponent, tj. vytváří téměř kompletní senzibilizační obraz pacienta na pyly – trav, stromů a bylin, roztoče, srst a epitely zvířat, plísně a kvasinky, jed blanokřídlého hmyzu a širokou škálu potravin.
 • stanovení protilátek proti infekčním onemocněním (virové hepatitidy, HIV, borelie, chlamydie, toxoplazmóza, herpetické viry atd.)
 • vyšetření QuantiFERON, test určený k detekci aktivní nebo latentní infekce vyvolané Mycobacterium tuberculosis
 • stanovení hladiny a protilátek proti vybraným biologickým lékům
Od 1.6.2023 nesou naše laboratoře jméno Unilabs. Je to tak vyústění toho, že v roce 2018 se skupina AeskuLab stala součástí prestižní sítě Unilabs, jedné z největších evropských diagnostických společností.

Laboratorní příručka a pokyny pro pacienty a lékaře

Junácká 1077/110
Ostrava
724 00
Klientské centrum: 800 737 383

Vedoucí laboratoře:
Mgr. Simona Holeszová
simona.holeszova@unilabs.com