Laboratoř lékařské mikrobiologie

Unilabs Diagnostics k.s. Hadovka

Laboratoře Unilabs Praha jsou diagnostické laboratoře se zaměřením na obory klinické biochemie, hematologie, imunochemie, imunologie, alergologie, mikrobiologie a autovakcín, DNA diagnostiky. Provádí též vyšetření pro veterinární ordinace.

K odběrům pacientů slouží více než dvacet odběrových pracovišť v Praze a okolí.
To umožňuje provádět odběry pacientů bez čekání a blízko místa bydliště. Provoz je zajištěn každý pracovní den. Pokud jsou odběry pacientů prováděny v ambulanci lékaře, lze pro odeslání vzorků do laboratoře a zpětné doručení výsledků využít svozovou službu laboratoře.  Výsledky většiny rutinních vyšetření (kromě mikrobiologických) jsou dodány svozovou službou písemně následující den po odeslání. Výsledky laboratorních vyšetření jsou pro lékaře dostupné na požádání bezplatně i elektronickou poštou formou zabezpečeného protokolu. Výsledky většiny vyšetření jsou tak dostupné týž den a přiřazují se podle použitého počítačového ambulantního programu do elektronických záznamů pacienta. Lékaři a určení vysokoškolští pracovníci laboratoře poskytují každý den konzultace k laboratorním vyšetřením a jejich účelnému ordinování.

Mikrobiologie a autovakcíny
Laboratoř mikrobiologie a autovakcín zajišťuje základní i speciální vyšetření. Mezi základní patří kultivační vyšetření klinického materiálu. Identifikaci všech lékařsky významných bakteriálních a mykotických agens, získaných kultivací, provádíme metodou hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF, stanovení citlivosti těchto agens na antibiotika, resp. antimykotika provádíme kvalitativní diskovou difuzní metodou, kterou vyhodnocujeme na poloautomatickém přístroji VISOR II. Mezi základní vyšetření patří i mikroskopické vyšetření mikrobiálního obrazu poševního (MOP) a přímých preparátů z klinického materiálu. Mezi speciální vyšetření patří kultivační průkaz Mycoplasma hominis a Ureaplasma sp. přímo z urogenitálních výtěrů nebo ejakulátu, či z tělních tekutin (moč), včetně stanovení citlivosti v případě pozitivního nálezu. Dále sem patří kultivační průkaz Trichomonas vaginalis přímo z urogenitálních výtěrů a imunochromatografické yyšetření stolice na přítomnost nejběžnějších virových agens (rotaviry, adenoviry, noroviry a astroviry) a na přítomnost toxinu A a B Clostridium difficile.

Od 1.6.2023 nesou naše laboratoře jméno Unilabs. Je to tak vyústění toho, že v roce 2018 se skupina AeskuLab stala součástí prestižní sítě Unilabs, jedné z největších evropských diagnostických společností.
 

Laboratorní příručka a pokyny pro pacienty a lékaře

Evropská 2589/33B
Praha 6 - Dejvice
160 00
Klientské centrum: 800 737 383

Vedoucí laboratoře:

MUDr. Natalie Sibrimová
natalie.sibrimova@unilabs.com