Laboratoř lékařské mikrobiologie

Unilabs Diagnostics k.s. Ostrava

Unilabs Ostrava provádí vyšetření biologického materiálu v oborech klinická biochemie, hematologie, imunologie a alergologie, mikrobiologie a v některých dalších oborech laboratorní medicíny.


Tato vyšetření jsou  nyní  prováděna zejména pro potřeby ambulantních lékařů různých specializací, zdravotnických  zařízení a veterinárních ordinací.


Diagnostická laboratoř AeskuLab Ostrava je uznána jako laboratoř zabývající se biochemickým screeningem vrozených vývojových vad prvního i druhého trimestru těhotenství. Je držitelem registračního listu vydaného Referenční laboratoří MZ ČR pro klinickou biochemii.


Laboratoř má od Státního ústavu pro kontrolu léčiv vydáno povolení k provádění laboratorního vyšetřování vzorků biologického materiálu odebraného dárcům pro posouzení zdravotní způsobilosti a výběr dárců v rozsahu:
 • HIV typu 1 a 2 metodou stanovení protilátky a antigenu p24
 • HBV metodou stanovení povrchového antigenu /HBsAg/ a protilátky proti nukleokapsidovému antigenu HBV/anti-HBc/
 • HCV metodou stanovení protilátky
 • Syfilis specifickým a nespecifickým vyšetřením
 • Chlamydia trachomatis metodou amplifikace nukleových kyselin z moči

 • Kompletní kultivační bakteriologická a mykologická vyšetření klinického materiálu a stanovení citlivosti agens na antibiotika, resp. antimykotika kvalitativními i kvantitativními (MIC) metodami. 
 • Parazitologická vyšetření, včetně tropických parazitóz.
 • Diagnostika TBC.
 • Molekulární diagnostika (PCR): STD (sexually transmitted diseases), respirační patogeny, herpetické viry, gastrointestinální viry, HPV, Borrelia burgdorferi.
 
 • Sérologická vyšetření většiny laboratorně diagnostikovaných infekcí.
 • Imunologická vyšetření, včetně specializovaných vyšetření pro pracoviště klinické imunologie a alergologie.


Referenční rozmezí biochemických a hematologických vyšetření naleznete v sekci:
Žádanky a dokumenty
Laboratorní příručka - seznam vyšetření

Od 1.6.2023 nesou naše laboratoře jméno Unilabs. Je to tak vyústění toho, že v roce 2018 se skupina AeskuLab stala součástí prestižní sítě Unilabs, jedné z největších evropských diagnostických společností.

Laboratorní příručka a pokyny pro pacienty a lékaře