Laboratoř patologie a klinické cytologie

Unilabs Pathology k.s., Laboratoř Brno

Historie laboratoře sahá do roku 1993, kdy vznikla jako nestátní zdravotnické zařízení BioCyt, v.o.s. Od roku 2011 byla společnost součástí skupiny samostatných právních subjektů Euromedic International. V červnu 2014 se pak stala součástí skupiny AeskuLab Holding, a.s. a došlo ke změně názvu na laboratoř AeskuLab Brno, od 4.4. 2016 spadá Laboratoř Brno pod AeskuLab Patologie, k.s. K 1.1.2021 došlo k fúzi Cytologie Brno do AeskuLab Patologie, k.s.

Od roku 2012 je zařízení držitelem Osvědčení o akreditaci dle evropské normy ČSN EN ISO 15189.

Stěžejní prioritou je poskytování vysoce kvalitní diagnostiky a její dostupnost v reálném čase. Laboratoř poskytuje kompletní diagnostický servis v oboru patologie a negynekologické cytologie, na kterém se podílí tým odborníků – specializovaných lékařů a kvalifikovaných laborantek.

Provádíme základní i vysoce specializované metody vyšetření, včetně imunohistochemie. Od listopadu 2015 laboratoř sídlí ve zcela nových prostorech na ulici Škrobárenská, vybavených moderní přístrojovou technikou a zázemím, umožňující kvalitní a rychlé zpracování vzorků.

Laboratoř je držitelem Osvědčení o akreditaci pro zdravotnickou laboratoř podle ČSN EN ISO 15189:2013.

Laboratoř je zařazena mezi akreditované cytologické laboratoře MZ ČR,
oprávněné provádět:
• cervikovaginální screening (v rámci Programu screeningu karcinomu hrdla děložního)
• vyšetření high risk HPV u žen.

Co nabízíme spolupracujícím lékařům:

Kvalitní a rychlé zpracování výsledků do jednoho týdne.

Zdarma zajišťujeme dodávání veškerého spotřebního materiálu,
potřebného pro odběr cytologických vzorků (žádanky, podložní skla, kartáčky pro cytologii Cytobrush, fixační roztok / spray).

Svoz vzorků a předávání výsledků přímo u Vás v ordinaci dle individuálního harmonogramu.

Spolupráce s klinickým pracovištěm
Praxe ukázala potřebu nabídnout pacientkám vedle péče v privátním sektoru také možnost péče na klinickém pracovišti.

V případě zájmu poskytujeme možnost diagnostiky a vulvární patologie v ambulanci COP ve Fakultní porodnici na Obilním trhu.
 

Od 1.6.2023 nesou naše laboratoře jméno Unilabs. Je to tak vyústění toho, že v roce 2018 se skupina AeskuLab stala součástí prestižní sítě Unilabs, jedné z největších evropských diagnostických společností.

Laboratorní příručka a pokyny pro pacienty a lékaře

Laboratorní příručka

Škrobárenská 502/1
Brno
617 00
Vedoucí laboratoře:
MVDr. Dag Rejthar
dag.rejthar@unilabs.com

Laboratoř:
Histologie: +420 735 191 707
Cytologie: +420 735 794 979

Klientské centrum: 800 737 383