Laboratoř patologie a klinické cytologie

Unilabs Pathology k.s., Laboratoř Čáslav

Historie laboratoře jako soukromého zdravotnického zařízení sahá na počátek roku 1993. Tehdy bylo toto pracoviště specializované na bioptická a cytologická vyšetření jako první v České republice privatizováno. Společnost HistoCyt s.r.o. (nyní AeskuLab Patologie, Laboratoř Čáslav) vznikla v roce 2005 a od března 2009 byla součástí skupiny samostatných právních subjektů Euromedic International. Od června 2014 je součástí skupiny Aeskulab holding, a.s., od července 2015 byla laboratoř přejmenována na AeskuLab Patologe, Laboratoř Čáslav. 

Laboratoř získala dne 21. 12. 2012 Osvědčení o akreditaci podle ČSN EN ISO 15189.

Poskytuje standardní služby na úseku histologických a cytologických vyšetření.

Výsledky bioptického vyšetření u nekomplikovaných případů expeduje laboratoř na oddělení nemocnic či konkrétním lékařům zpravidla třetí až čtvrtý den od příjmu materiálu do laboratoře, u statimových vyšetření druhý den, výjimečně po domluvě i v den odběru excize po jejím včasném transportu do laboratoře.

V zájmu zkvalitňování a rozšiřování poskytované péče zasíláme výsledky i elektronickou cestou.

U diagnosticky složitějších případů časově náročnějších, které vyžadují rozšíření škály vyšetřovacích metod, zpracování zbytkového materiálu či druhé čtení, dostává klinický lékař předběžnou telefonickou informaci.
 

Od 1.6.2023 nesou naše laboratoře jméno Unilabs. Je to tak vyústění toho, že v roce 2018 se skupina AeskuLab stala součástí prestižní sítě Unilabs, jedné z největších evropských diagnostických společností.

Laboratorní příručka a pokyny pro pacienty a lékaře

Laboratorní příručka

Jeníkovská 348/17
Čáslav
286 01
Klientské centrum: 800 737 383

Vedoucí laboratoře:
MUDr. Ivan Princ 
ivan.princ@unilabs.com