Laboratoř patologie a klinické cytologie

Unilabs Pathology k.s., Laboratoř Ostrava

Posláním laboratoře a prioritou její činnosti je onkologická prevence v gynekologii. Je akreditována Ministerstvem zdravotnictví ČR v programu skríningu karcinomu děložního hrdla a certifikována dle ČSN EN ISO 19011 a 9001 na základě auditu vnější kontroly kvality NASKL 2.

Akciová společnost vznikla fúzí původně dvou samostatných celků (laboratorní částí TOP GYN CENTER,s.r.o. v Havířově, zal. 1995, s průměrnou roční frekvencí 70 000 cytologických vyšetření a laboratorní části CYTOGYN,s.r.o. v Ostravě, zal. 1996, s průměrnou roční frekvencí 62 000 cytologických vyšetření). Byla zapsána do obchodního rejstříku r. 2012 a téhož roku akreditována. Tímto spojením je v jediné společné lokalitě největší sídelní laboratoří dané odbornosti na Moravě.

Laboratoř sestává ze tří úseků : gynekologické cytologie (odborný garant MUDr.Jiří Ondruš sen., MIAC), histopatologie (odborný garant MUDr. Zuzana Gattnarová), molekulární genetické diagnostiky (odborný garant RNDr.Jiří Ondruš jr. , PMIAC). Provádí zpracování a hodnocení cytologických stěrů, zpracování a hodnocení histopatologických vzorků včetně následné selektivně indikované imunohistochemické diagnostiky, molekulárně biologické analýzy mRNA lidských papilomavirů a následně selektivně indikované genotypizace. Jako jedno ze tří pracovišť v ČR provozuje laboratoř pro virologickou diagnostiku soustavu analyzátorů Panther firmy Hologic,USA.

V laboratoři je zaměstnáno 22 osob, mezi nimi 2 lékaři patologové, 2 lékaři s odborností klinické cytologie, 5 VŠ, 4 SZP. (viz seznam zaměstnanců).

Laboratoř je materiální základnou postgraduálních kurzů gynekologické cytologie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, v tomto oboru se podílí na výuce přednáškami i praktiky. Byla i zdrojem poznatků publikovaných v monografii Atlas kolposkopie (vyd. Maxdorf Praha 2011), oceněné jako nejlepší zdravotnická publikace roku Českou lékařskou komorou, dále monografie Screening karcinomu děložního hrdla, (Maxdorf Praha, 2013), monografie Horáček, Kobilková: Gynekologická cytodiagnostika, (Maxdorf Praha, 2013), Kobilková, Ondrúš: Gynekologická cytologie (Galén Praha, 1. vydání 2000, 2. vydání 2006).

S řadou publikací v odborných periodicích je laboratoř reprezentována v poradním sboru (Komisi) ministra zdravotnictví ČR a dále v komisi expertů pro skríningové programy MZ ČR, a dále v občanském sdružení HPV College a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Laboratoř věnuje maximální pozornost vnitřní kontrole kvality a v cytologické diagnostice, jejíž limity jsou dány v podstatě odběru i subjektivitě interpretací, přesáhla v uplynulém roce 2013 více než 90% pozitivní prediktivní hodnoty, což odpovídá expertní úrovni efektivity.

Laboratoř spolupracuje řadu let s pracovišti kolposkopické expertízy a poskytuje své služby specialistům v oboru gynekologie - porodnictví a dermatologie.

Od 1.6.2023 nesou naše laboratoře jméno Unilabs. Je to tak vyústění toho, že v roce 2018 se skupina AeskuLab stala součástí prestižní sítě Unilabs, jedné z největších evropských diagnostických společností.

Laboratorní příručka a pokyny pro pacienty a lékaře

Laboratorní příručka

Junácká 1077/110
Ostrava
724 00
Klientské centrum: 800 737 383

Vedoucí laboratoře:
MUDr. Vladimír Hořava 
vladimir.horava@unilabs.com