Laboratoř patologie a klinické cytologie

Unilabs Pathology k.s., Laboratoř Praha

Unilabs Pathology - Laboratoř Praha - je bioptická, cytologická, histochemická a cytogenetická laboratoř, založená v roce 1993.

Laboratoř je akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO 15189 a nositelkou mezinárodní značky ILAC – MRA.Činnost laboratoře zahrnuje celé spektrum oboru patologie, se zvláštním zaměřením na diagnostiku nádorů prsu, dermatopatologii, patologii urogenitálního a zažívacího traktu, a veterinární patologii.Velké zkušenosti má pracoviště také v oblasti diagnostiky mozkových nádorů. Laboratoř poskytuje konzultační vyšetření pro celou ČR a je napojena na Komplexní Onkologická Centra (KOC).

Imunohistochemické oddělení disponuje širokým spektrem diagnostických protilátek, včetně kompletní palety prognostických a prediktivních markerů nádorových onemocnění. 

Z cytogenetických metod je laboratořakreditovaná ČIA pro in situ hybridizační vyšetření (FISH/CISH) ke stanovení HER2- neu.
Laboratoř jeakreditovaná MZ ČR k provádění gynekologické cervikovaginální cytologie v rámci programu screeningu karcinomu děložního hrdla a ročně vyšetří kolem 100 000 těchto vzorků.Cytologické oddělení provádí dále cytologická vyšetření štítné žlázy, plic, punktátů dutin, aj.
Histochemické oddělení pokračuje v tradici laboratoře prof. Lojdy. Specializuje se na diagnostiku celiakální sprue, malabsorpčního syndromu a defektů enzymů kartáčového lemu enterocytů.
V laboratoři pracuje početný tým odborníků – specializovaných lékařů a vysoce kvalifikovaných laborantek a screenerek.
Špičkové technické vybavení umožňuje rychlé a kvalitní zpracování vzorků standardními metodami včetně peroperačních vyšetření. Pro klinické lékaře organizuje laboratoř klinickopatologické semináře a aktivně se účastní konferencí a vědecko-výzkumných projektů.Laboratoř zajišťuje svoz materiálů a distribuci výsledků podle požadavků kliniků i v elektronické podobě.

Společnost AeskuLab Patologie má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami ČR. Vyšetření samoplátců je účtováno paušální sazbou podle ceníků.  

Historie  
AeskuLab Patologie, k. s., člen Unilabs Holding Czech Republic a.s., smluvní partner všech zdravotních pojišťoven, vznikl roku 1993 rozhodnutím zakladatelů Ivany a Ivana Julišových. Záměrem bylo nabídnout kolegům z klinických pracovišť nový typ spolupráce, který by úspěšně dokázal konkurovat do té doby zaběhnutým praktikám v patologii a nabídnout pacientům kompletní bioptická (histologická) a cytologická vyšetření ve špičkové kvalitě a v nejkratším termínu.
AeskuLab Patologie, Laboratoř Praha, je tvořena šesti odděleními: histologickým, histochemickým, imunohistochemickým a cytologickým a dále oddělením veterinární patologie a administrativou.
Všichni lékaři, kteří pracují v laboratoři, jsou držiteli atestace II. stupně z patologie a mají mnohaleté teoretické i praktické zkušenosti. Nové poznatky v oboru získávají každoroční účastí na seminářích a kongresech v ČR a zahraničí.
Činnost laboratoře pokrývá celé spektrum oboru patologie, tj. zabývá se vyšetřováním chorobných změn nalézaných klinickými kolegy-lékaři ve všech orgánech a tkáních lidského těla. V průběhu let se naše pozornost zaměřila zejména na diagnostiku nádorů mozku a nervové soustavy dospělých i dětí, nádorů prsu, kožní patologii vč. zánětů, patologii zažívacího traktu, gynekopatologii, uropatologii a veterinární patologii. AeskuLab Patologie funguje rovněž jako konzultační centrum pro kolegy z celé ČR.

V roce 2004 AeskuLab Patologie (tou dobou ještě BIOLAB Praha) plynule navázal na činnost Laboratoře pro histochemii prof. MUDr. Z. Lojdy, DrSc. Histochemické oddělení laboratoře se specializuje na funkční diagnostiku různých forem malabsorpčního syndromu.

Stranou nezůstává ani patologie veterinární. AeskuLab Patologie vyšetřuje histologický nebo cytologický materiál odebíraný všem dvou a vícenohým (ale i beznohým) zvířecím pacientům v ordinacích ambulantních veterinárních lékařů i veterinárních nemocnic.

Od roku 1993 laboratoř spolupracuje s několika sty kolegů ve všech lékařských odbornostech. V roce 2007 přistoupil do firmy strategický partner Aeskulab holding, a.s. což vedlo k dalšímu rozšíření činnosti.
AeskuLab Patologie, k.s. je akreditován podle evropská normy ČSN EN ISO 15189. Všechny pracovní postupy se řídí příslušnými standardními operačními protokoly k zajištění nejvyšší kvality našich služeb.

Od 1.6.2023 nesou naše laboratoře jméno Unilabs. Je to tak vyústění toho, že v roce 2018 se skupina AeskuLab stala součástí prestižní sítě Unilabs, jedné z největších evropských diagnostických společností.
 

Laboratorní příručka a pokyny pro pacienty a lékaře