Laboratoř klinické cytologie

Unilabs Pathology k.s., Laboratoř Trutnov

AeskuLab Patologie - Laboratoř Trutnov vznikla v roce 2000 převzetím zanikající laboratoře sanatoria Gyncentrum Trutnov.

Od začátku své činnosti je profilována jako laboratoř zpracovávající vzorky ke gynekologickému cytologickému vyšetření v rámci onkologické prevence pro stále se rozšiřující okruh gynekologů. V současné době patří cytologická laboratoř v Trutnově mezi největší laboratoře v ČR, zpracovává kolem 130 000 cytologických preparátů ročně (vč. cytologií z negynekologických oblastí). 

Laboratoř byla z rozhodnutí Komise Ministerstva zdravotnictví ČR od 1. 1. 2008 zařazena do programu provádění cervikovaginálních preventivních cytologických vyšetření v rámci Programu cervikálního screeningu v České republice.

Laboratoř je od 19. 10. 2011 akreditovaná v oboru cytopatologie (gynekologická cytologie) podle laboratorní normy ISO 15189.

Od 19. 10. 2012 byla akreditace v oboru cytopatologie podle laboratorní normy ISO 15189 doplněna o vyšetření HPV typizace.

Přehled vyšetření

Laboratoř provádí následující cytologická vyšetření z gynekologické oblasti:
 • Screening karcinomu děložního hrdla (PAP test, hodnocení dle Bethesdy)
 • Gynekologická cytologie nescreeningového typu (stěry z vulvy, pochvy, endometria)
 • Funkční hormonální cytologie

Dále je schopna zajistit vyšetření materiálu z negynekologických oblastí:

 • tenkojehlové aspirační cytologie (FNAC): štítná žláza, slinné žlázy, prs, lymfatické uzliny, pankreas apod.
 • tekutý materiál: moč, výpotky ze serózních dutin, laváže dutiny břišní, punktáty: ovariální cysty,  cysty jiných lokalizací apod.
 • stěrové preparáty: bronchy, žlučové cesty apod.
 

Od října 2012 naše laboratoř zajišťuje průkaz HPV a jejich typizaci  metodou PCR (Cobas® 4800).

cobas® 4800 HPV test je vyšetření přítomnosti DNA vysoce rizikových typů HPV metodou PCR. Podává informaci o přítomnosti konkrétních nejvíce rizikových typů HPV (testuje odděleně HPV 16 a HPV 18) a zvlášť 12 ostatních vysoce rizikových typů HPV (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 a 68). Jde o plně automatizovaný systém, který testuje se specificitou i senzitivitou srovnatelnou s metodou Hybrid Capture II.)

Kromě provádění zmíněných vyšetření poskytujeme zadavatelům vyšetření i následující pomocné služby:

 • Dodávky veškerého materiálu pro odběr, identifikaci a fixaci vzorků pro vyšetření (sklíčka, odběrový materiál, fixační roztoky).
 • Transport veškerého materiálu do laboratoře a výsledků zpět zadavatelům na naše náklady v pravidelných intervalech dle individuální dohody.
 • Poskytování výsledků zadavatelům vyšetření kromě povinné papírové podoby i v elektronické podobě ve formátu umožňujícím export dat do jimi používaného počítačového systému včetně možnosti zprostředkování kódovaného zabezpečeného přenosu dat po internetu.
 • Spolupráce se zadavateli vyšetření na sledování a dispenzarizaci pacientek – v čtyřměsíčních intervalech předkládáme seznam pacientek s pozitivním nálezem (ASC-US/AGC-NOS a výše) k připomenutí event. neprovedené kontroly v doporučeném intervalu, spolu se žádostí o zaslání výsledků z provedených biopsií.
 • Jedenkrát ročně závěrečnou výroční zprávu o výsledcích naší laboratoře.
 • Statimová vyšetření na písemné či telefonické vyžádání - výsledek do 24 hodin od dodání do laboratoře.
 • Možnost telefonické konzultace cytologického nálezu.
 • Zároveň zajišťujeme svoz bioptického materiálu k histologickému vyšetření, které provádí spolupracující zdravotnické zařízení s nejvyšší erudicí v oboru.
 • V rámci spolupracujícího zdravotnického zařízení je k dispozici ambulance s možností expertní kolposkopie, diagnostiky a léčby cervikálních lézí, takže v případě zájmu lze využít možnosti konzilia event. provedení terapeutického výkonu.
Od 1.6.2023 nesou naše laboratoře jméno Unilabs. Je to tak vyústění toho, že v roce 2018 se skupina AeskuLab stala součástí prestižní sítě Unilabs, jedné z největších evropských diagnostických společností.

Laboratorní příručka a pokyny pro pacienty a lékaře

Laboratorní příručka

Horská 64
Trutnov
541 01
Klientské centrum: 800 737 383

Vedoucí laboratoře: 
MUDr. Lenka Čeganová
lenka.ceganova@unilabs.com