IS Galen

is_galen.png
Laboratoře přijímající e-žádanky:


AeskuLab Hadovka
AeskuLab Litvínov
AeskuLab Plzeň
AeskuLab Poděbrady
AeskuLab Teplice
AeskuLab Vysočany
AeskuLab Budějovická
AeskuLab Jirkov
AeskuLab Brno
AeskuLab Mostiště
AeskuLab Hodonín
AeskuLab Ostrava

E-žádanky:
Biochemie
Imunologie
Mikrobiologie – pouze formulář

Zprovoznění e-komunikace + proškolení:
E-žádanky jsou přístupny lékařům bez jakékoliv aktivace a instalace dalších aplikací.

Podpora IS Galen
Telefon: 274 771 816
E-mail: podpora@isgalen.cz

Podpora IT AeskuLab
Mobil. tel.: 734 648 649
E-mail: elab@unilabs.com


IS Galen nabízí podporu elektronické komunikace s laboratořemi AeskuLab v následujících oblastech

Laboratorní výsledky
- výsledky jsou importovány do IS Galen a párovány do karet pacientů zcela automaticky do 20min od uzavření a odeslání výsledků laboratoří
- náhled výsledků se automaticky zobrazí v historii návštěv pacienta
- možnost odeslání výsledku na email pacienta s komentářem lékaře
- náhled na historii a vývoj hodnot laboratorních výsledků v čase, včetně grafické interpretace

Laboratorní žádanky
- šablony žádanek pro elektronické odeslání AeskuLab Ostrava, Mostiště, Hadovka – biochemie, imunologie, mikrobiologie, je možné přijímat již ve všech našich laboratořích
- uživatelské nastavení šablon e-žádanek, které lékař nejčastěji používá
- tisk zjednodušeného protokolu (průvodního listu) s čárovým kódem
- hromadný tisk seznamu průvodních listů
- možnost tisku kompletní žádanky (včetně čárového kódu) – používá se především při odesílání pacienta k odběru do odběrového místa

Modul pro práci s laboratořemi je stejně jako ostatní moduly standardní součástí IS Galen. Více informací o programu IS Galen naleznete na stránkách www.isgalen.cz.

Náhled e-žádanka:
zadanka.png
Náhled průvodní protokol:
pruvodni_protokol_is_galen.png