Patologie - Žádanky, ceník

V červnu 2018 proběhla fúze AeskuLab Holding, a.s. s Unilabs Holding Czech Republic a.s., která se stala nástupnickou společností.
 

Firma AeskuLab Holding, a.s., (pod původním názvem Svět Zdraví, a. s.) vstoupila na český trh v roce 2006 postupným nákupem nestátních zdravotnických zařízení. 
 

AeskuLab Patologie, k.s., člen Unilabs Holding Czech Republic a.s., provádí kompletní bioptická a cytologická vyšetření již od roku 1993.

V současné době poskytuje AeskuLab Patologie, k.s. rozsáhlé spektrum histologických a cytologických vyšetření, od rutinních po vysoce specializovaná, prakticky ve všech oblastech moderní diagnostiky, v rámci celé České republiky. Laboratoře jsou v Praze, Brně, Ostravě, Čáslavi, Trutnově, Mostištích, Vsetíně a Frýdku-Místku. Postupně budujeme i komplexní síť spolupracujících center na všech regionálních úrovních.

Laboratoře jsou akreditované dle normy ČSN EN ISO 15189, cytolologické laboratoře jsou akreditované MZ ČR k provádění gynekologické cervikovaginální cytologie v rámci programu screeningu karcinomu děložního hrdla.

AeskuLab Patologie, k.s. má smlouvu  se všemi zdravotními pojišťovnami v České republice.

Laboratoře skupiny AeskuLab poskytují
 
  • Široké spektrum rutinních a specializovaných vyšetření, s možností bezplatné konzultace s lékaři a vysokoškolskými pracovníky laboratoří.
  • Zelenou linku do jednotlivých laboratoří.
  • Celorepublikový svoz vzorků prostřednictvím vlastní svozové služby.
  • Žádanky a odběrový materiál, včetně materiálu pro cytologická vyšetření.
  • Distribuci výsledků v tištěné podobě. Dostupné jsou i elektronickou poštou formou zabezpečeného protokolu, služba je zdarma.
  • Správu, evidenci a likvidaci biologického odpadu, zajištění souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem, včetně informační povinnosti směrem k obcím s rozšířenou působností.