Smart MEDIX

smart_medix.png
Laboratoře přijímající e-žádanky:

Aeskulab Hadovka
AeskuLab Mostiště
AeskuLab Ostrava

E-žádanky:
Biochemie
Imunologie
Mikrobiologie – pouze formulář
Pro zprovoznění e-komunikace a její zaškolení prosím kontaktuje svého MR.
V programu SmartMedix většina žádanek a formulářů vychází ze svých papírových předloh, které jsou mezi zdravotníky velmi zažité. Pro jednotlivá textová pole lze uživatelsky připravit výběrové seznamy, které pak činí pořizování žádanek velmi jednoduchým a efektivním.

Laboratorní výsledky
- výsledky jsou importovány do programu SmartMEDIX a párovány do karet pacientů zcela automaticky – zde je nutné mít nainstalovaný program DClient na stahování výsledků, kde se nastaví i interval stahování (zajistí technická podpora Aeskulab)
- v kartě pacienta je záložka Laboratoř, kde jsou všechny laboratorní výsledky pacienta
- v programu SmartMEDIX je i komplexní přehled laboratorních výsledků, poukazů a lab.dávek

Laboratorní žádanky
- šablony žádanek pro elektronické odeslání vycházejí z předloh papírových žádanek AeskuLab Ostrava, Mostiště, Hadovka – biochemie, imunologie, mikrobiologie
- hromadný tisk seznamu průvodních listů s čárovými kódy
- uživatelské nastavení šablon e-žádanek, které lékař nejčastěji používá
- pro odesílání elektronických žádanek je opět zapotřebí mít nainstalovaný a nastavený program DClient (zajistí technická podpora Aeskulab)

Elektronická komunikace s laboratoří je součástí základní licence programu SmartMEDIX. Více informací o programu SmartMEDIX naleznete na stránkách www.smartmedix.cz

Náhled e-žádanka:
smart_medix_zadanka.pngNáhled průvodní protokol:
smart_medix_pruvodka.jpg